STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
SPECTACOLUL CARMEN TV ÎN VIZIUNEA LUI RADU POCLITARU
ARTICOL

SPECTACOLUL CARMEN TV ÎN VIZIUNEA LUI RADU POCLITARU

THE PLAY CARMEN TV IN RADU POCLITARU`S CONCEPTION

ELEONORA VARNACOVA,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 792.82

Radu Poclitaru este unul dintre renumiţii coregrafi ai secolului nostru, care a creat un teatru al generaţiei noi şi care a montat spectacolul Carmen TV într-o nouă viziune. Interpretarea propusă de Poclitaru, bazată pe operele clasice ale culturii mondiale, scoate în evidenţă individualitatea coregrafului, privirea curajoasă în descrierea caracterelor eroilor, schimbările în liniile subiectului, creativitatea şi libertatea mişcărilor.
Cuvinte-cheie: teatru, Carmen, Radu Poclitaru, modern, contemporary

Radu Poklitaru is one of the famous choreographers of our century, who created the theatre of the new generation and staged the play Carmen TV in a new vision. Poklitaru’s interpretation of Carmen, based on the works of world classical culture has emphasized the choreographer`s individuality, a brave manner of showing the characters, changes in the storyline, creativity and freedom in movements.
Keywords: theatre, Carmen, Radu Poklitaru, modern, contemporary