STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
CONTRIBUȚIA MEȘTERULUI GR. COVALIU LA DEZVOLTAREA ARTEI DE CONSTRUCȚIE A NAIULUI ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC
ARTICOL

CONTRIBUȚIA MEȘTERULUI GR. COVALIU LA DEZVOLTAREA ARTEI DE CONSTRUCȚIE A NAIULUI ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

THE CONTRIBUTION OF ARTIZAN GR. COVALIU TO THE DEVELOPMENT OF PANFLUTE HANDCRAFT

ANDREI DRUȚĂ,
lector universitar, doctorand,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 780.641.5-057.21

Articolul este axat pe aportul adus în procesul de perfecționare tehnică și artistică a naiului românesc, de unul din cei mai renumiți meșteri constructori de instrumente populare din republică – G. Covaliu – și este realizat în baza mai multor interviuri cu acesta. Sunt dezvăluite date din biografia meșterului, care, având studii muzicale, a reușit să-și transforme pasiunea pentru acest instrument în profesie de o viață. Astăzi, G. Covaliu este cunoscut departe de hotarele țării și se numără printre cei mai reputați meșteri de naiuri, cavale și fluiere din spațiul românesc, iar la instrumentele lui cântă cei mai renumiți artiști. De asemenea, în articol sunt prezentate și unele opinii ale meșterului G. Covaliu legate de istoria și tehnica construirii naiului, sunt prezentate tipurile de naiuri construite ș.a.
Cuvinte-cheie: nai, Grigore Covaliu, meșter de naiuri, perfecționarea tehnică a naiului

The article focuses on the contribution made in the process of the technical and artistic improvement of the Romanian Panflute, by one of the most famous folk instruments craftsmen from the Republic of Moldova – G. Covaliu, and it is based on several interviews with the maestro. Certain biographical details are revealed. Having a good musical backgroud, the craftsman succeded in turning his passion for these instruments into a profession for his entire life. Nowadays, G. Covaliu is wellknown all over the world. He is considered to be one of the most reputable Panflute, Caval and Fluier craftsmen on Romanian shore. His instruments are played by the best-known artists. The article also presents some of master G. Covaliu`s opinions concerning the history and technique of manufacturing Panflutes and the types of Panpipes produced by him.
Keywords: Panflute, Grigore Covaliu, Pan flute Craftsman, technique improvement of the Pan flute