STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
GHITA STRAHILEVICI – PROMOTOAREA MUZICII MOLDOVENEȘTI
ARTICOL

GHITA STRAHILEVICI – PROMOTOAREA MUZICII MOLDOVENEȘTI

GHITA STRAHILEVICH – THE PROMOTER OF MOLDOVAN MUSIC

VERA STOIANOVA,
doctorandă, Conservatorul de Stat N. Rimski-Korsakov,
Sankt-Petersburg, Federația Rusă

CZU 780.8:780.616.432.071.2(478)

Articolul este dedicat vieţii şi creaţiei ilustrei pianiste Ghita Strahilevici (1915-2002). Fiind numită „copil-minune” datorită capacităţilor sale extraordinare, pianista şi-a făcut studiile împreună cu A. Stadniţki şi F. Musicescu, după ce a produs o manieră interpretativă proprie, bine cunoscută. Pe baza materialelor şi documentelor de arhivă, a amintirilor colegilor, prietenilor şi rudelor, sunt recreate pentru prima dată în limba română date din anii de studenţie ai pianistei şi din perioada activităţii ei. De asemenea, este analizat rolul Ghitei Strahilevici, ca prim-interpret al lucrărilor compozitorilor din Moldova, în contextul culturii muzicale moldoveneşti a anilor 1945-1995.
Cuvinte-cheie: Ghita Strahilevici, pian, cultură muzicală, Chişinău, muzică moldovenească

The article is dedicated to the life and creation of the illustrious pianist Ghita Strahilevich (1915-2002). Being called, thanks to her extraordinary abilities a „wonder child”, the pianist studied together with A. Stadnitki and F. Musicescu, after developing a well-known personal manner of interpretation. On the basis of the materials and archive documents, memories of colleagues, friends and relatives, for the first time in the Romanian language, data from the pianist`s student years and the period of her activity are recreated. In the context of the Moldovan musical culture of the years 1945-1995, her role as the first performer of the Moldova composers` works is analysed.
Keywords: Ghita Strahilevich, piano, musical culture, Chisinau, Moldavan music