STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
METAMORFOZELE STIMEI DE SINE ÎNTR-O SOCIETATE INSTABILĂ ECONOMIC
ARTICOL

METAMORFOZELE STIMEI DE SINE ÎNTR-O SOCIETATE INSTABILĂ ECONOMIC

METAMORPHOSIS OF SELF-ESTEEM IN AN ECONOMICALLY INSTABILE SOCIETY

MARINELA RUSU,
cercetător principal, doctor,
Institutul Gh. Zane, Iaşi, România

CZU 159.923.2:338.124.4

Stima de sine constituie un concept complex şi reprezintă unul dintre elementele de bază ale construirii unei personalităţi tolerante şi armonioase relaţional. Lucrarea de faţă prezintă elementele de stabilitate ale stimei de sine într-o situaţie de criză economică. Conflictele sociale, economice, frustrările financiare la care ne supune o situaţie de instabilitate economică pot afecta stima de sine a indivizilor. Există situaţii când stima de sine este grav afectată.
În lucrarea noastră vom căuta să înţelegem care sunt sursele psihologice ale stimei de sine scăzute şi care ar fi consecinţele sale în dezvoltarea personalităţii. Vom analiza, totodată, şi modalităţile prin care stima de sine scăzută se poate metamorfoza într-o stimă de sine pozitivă, optimistă.
Cuvinte-cheie: stimă de sine, gândire pozitivă, gândire negativă, personalitate, societate instabilă economic

Self-esteem is a complex concept and represents one of the basic elements of forming a tolerant and harmonious personality in relations with other people. This paper presents the elements of stability of self-esteem in a situation of economic crisis. Social, economic conflicts, financial frustrations imposed on us by an economically instable situation, can affect the self-esteem of individuals. There are situations when self-esteem is badly affected.
In our work we try to understand the psychological sources of low self-esteem and its consequences in personality development. We will also analyse the ways in which low self-esteem can be metamorphosed in positive, optimistic self-esteem.
Keywords: self-esteem, positive thinking, negative thinking, personality, economically instable society