STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
PĂPUŞA — PROTAGONIST AL EMISIUNILOR/SHOW‑URILOR TELEVIZATE
ARTICOL

PĂPUŞA — PROTAGONIST AL EMISIUNILOR/SHOW‑URILOR TELEVIZATE

THE PUPPET — PROTAGONIST OF TELEVISED SHOWS

VIOLETA TIPA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Institutul Patrimoniului Cultural


CZU 792.97:654.17
Articolul pune în valoare prezenţa păpuşii în calitate de protagonist al emisiunilor/show‑urilor televizate. Prezenţa păpuşii pe micul ecran se concentrează pe două segmente cu funcţii şi roluri diverse. Primo, păpuşa care vine să promoveze ideii din cele mai avangardiste sau ca o parodie la personalităţile politice ale timpului, încercând să orienteze atenţia în albia unor concepte şi fenomene majore. Duo, păpuşa este cu succes utilizată în emisiunile televizate pentru copii. Se va urmări evoluţia păpuşilor‑actori, începând cu cele create Jim Henson, actor şi regizor american, pentru diverse show‑uri, precum şi pentru ciclul de emisiuni didactico‑distractive Sesame Street (1968). Galeria acestor personaje va fi utilizată pentru show‑ul britanico‑american Mappet‑show (1976‑1981), care a inspirat mai multe emisiuni, precum: emisiunea britanică — Spitting Image (ITV), emisiunile franceze — Le Bebete show, Les Arenes de l’Info (Canal +), Les Guignols, emisiunea rusă ‑Куклы (HTB) şi altele. Tezele expuse vor fi argumentate cu exemple din emisiunile televiziunilor străine, precum şi din cele moldoveneşti:
Povestea de seară, Teatrul televizat de păpuşi Prichindel ş.a.
Cuvinte‑cheie: păpuşă, păpuşă‑actor, Teatrul televizat de păpuşi Prichindel, spectacol, show politic

The article shows the value of the presence of the puppet as the protagonist of television broadcasts. Its presence on the small screen focuses on two segments with various functions and roles. Primo, the doll who comes to promote the most Avant‑Garde idea or as a parody of the political personalities of the time, trying to steer attention to some major concepts and phenomena. Duo, the doll is successfully used in television broadcasts for children. The author will follow the evolution of the puppet‑actors, starting with those created by Jim Henson, American actor and director, for various shows, as well as for the cycle of didactic‑fun programs Sesame Street (1968). The gallery of these characters will be used for the British‑American show Mappet‑Show (1976‑1981), which inspired several shows, such as the British Spitting Image (ITV), the French Le Bebete show, Les arenas de l’Info (Canal +), Les Guignols, Russian Куклы (HTB) and others. The exposed theses will be argued with examples taken from the broadcasts of foreign televisions as well as those from Moldova: The Evening Story, the Munchkin (Prichindel) televised theatre, etc.
Keywords: puppet, puppet‑actor, televised puppet Munchkin (Prichindel), show, political show