STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
BEBE TEATRU — O NOUĂ PERSPECTIVĂ A TEATRULUI DE ANIMAŢIE PENTRU COPII DIN MOLDOVA
ARTICOL

BEBE TEATRU — O NOUĂ PERSPECTIVĂ A TEATRULUI DE ANIMAŢIE PENTRU COPII DIN MOLDOVA

BABY THEATER — A NEW OPPORTUNITY OF THE ANIMATION AND CHILDREN`S THEATER IN MOLDOVA

NINA LEFTER,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


CZU 792‑053.4
Prin definiţie, bebe teatru oferă producţii artistice foarte mici, care răspund nevoilor şi abilităţilor copiilor de la naştere până la vârsta de trei sau patru ani. Bebeluşii şi copiii mici vizitează teatrul cu părinţii sau îngrijitorii lor, pentru a se bucura de o performanţă special concepută pentru ei. Asemenea spectacole durează mai puţin decât producţiile adulte (20‑30 minute) şi au tendinţa de a fi mult mai participative, cu oportunităţi de a veni pe scenă şi de a interacţiona cu obiecte sau actori.
Interpreţii şi spaţiul de joc sunt, de obicei, la acelaşi nivel cu publicul. Necesitatea show‑urilor pentru copiii, de la 0 la 3 ani, în teatrele din Moldova, m‑a determinat să scriu acest studiu.
Cuvinte‑cheie: mişcări repetitive, experienţă multisenzorială, abstractizare, siguranţă

The Baby theater presents very small artistic productions which cater for the needs and abilities of children from birth to the age of three or four. Babies, toddlers and young children visit the theatre with their parents or those who take care of them, to enjoy a performance designed especially for them. Usually, these shows are shorter than productions for adults, and they tend to be much more participatory, with opportunities to come into the stage and interact with objects or actors. The purpose of the study of this article is to highlight the necessity of performances for children from 0 to 3 years and the introduction of these shows into the repertory of children’s theatres in Moldova.
Keywords: repetition, multisensory experience, abstraction, safety