Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
АКУСТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ
ARTICOL

АКУСТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ

PREMIZELE ACUSTICO-PSIHOLOGICE ALE SEMANTICII REGISTRELOR MUZICALE

THE ACOUSTIC-PSYCHOLOGIC PREMISES OF THE SEMANTIC EXPRESSIVENESS OF MUSICAL REGISTERS

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор искусствоведения
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

Articolul de faţă se axează pe analiza spectrului armonic în percepţia auditivă a sunetelor muzicale de diferită înălţime. Se accentuează două principii de bază în raporturile registrale: de identitate şi de contrast. Sunt menţionate în special trăsăturile intonaţionale, ritmice, timbrale şi dinamice specifice registrelor acut, mediu şi grav.

The present article reveals the primordial importance of the harmonic spectrum in the auditory perception of musical sounds of different pitch. The autor substantiates two main principles of thr register interrelations: those of identity and contrast. Special attention is given to the characterization of the intonational, timbre and dynamic peculiarities common to the high, medium and low registers.

Cuvinte-cheie