Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
SIGNIFICANCE OF CONCERTO №1 FOR PIANO AND SYMPHONY ORCHESTRA BY DAVID FEDOV FOR THE EVOLUTION OF THE PIANO CONCERTO IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ARTICOL

SIGNIFICANCE OF CONCERTO №1 FOR PIANO AND SYMPHONY ORCHESTRA BY DAVID FEDOV FOR THE EVOLUTION OF THE PIANO CONCERTO IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

APORTUL CONCERTULUI №1 PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ SIMFONICĂ DE DAVID FEDOV PENTRU EVOLUŢIA CONCERTULUI PENTRU PIAN DIN REPUBLICA MOLDOVA

ALIONA Vardanean,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul dat este dedicat creaţiei lui D.Fedov, un reprezentant al şcolii componistice naţionale din a doua jumătate a secolului XX, şi, în special, genului de concert instrumental. În centrul atenţiei este Concertul №1 pentru pian şi orchestră, care s-a evidenţiat prin adresarea la folclorul moldovenesc. Autorul prezintă istoria compunerii concertului. De asemenea în articol sunt reflectate minuţios particularităţile formei, indicîndu-se multivarietatea tratării, sunt caracterizate tendinţa spre improvizare, fluiditatea formei, este descris limbajul muzical folosit în opusul analizat, menţionîndu-se că această creaţie a lui D. Fedov aparţine unor realizări importante ale genului.