Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
СООТНОШЕНИЕ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАРТИЙ В РОМАНСАХ Е. КОКИ И Е. ДОГИ НА СТИХИ МИХАЯ ЭМИНЕСКУ
ARTICOL

СООТНОШЕНИЕ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАРТИЙ В
РОМАНСАХ Е. КОКИ И Е. ДОГИ НА СТИХИ МИХАЯ ЭМИНЕСКУ

CORELAREA DINTRE PARTIDA VOCALĂ ŞI CEA INSTRUMENTALĂ ÎN ROMANŢELE COMPOZITORILOR E. COCA ŞI E. DOGA PE VERSURILE LUI M. EMINESCU

THE CORRELATION BETWEEN THE VOCAL AND INSTRUMENTAL PARTS IN THE ROMANCES BY E. COCA AND E. DOGA SET TOT POEMS BY MIHAI EMINESCU

ГАЛИНА МУНТЯН,
и.о. профессора,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Articolul dat vizează studiul unei teme actuale şi anume – „Muzica vocal-camerală din sec. XX”. Autorul pentru prima oară a elaborat metodica analizei comparative a romanţelor compozitorilor moldoveni pe versurile marelui clasic român – Mihai Eminescu. O atenţie deosebită este acordată problemei ce ţine de corelaţia între partida vocală şi cea instrumentală, cât şi de influenţele reciproce ale mijloacelor de expresivitate componistică şi folclorică.

The present article is dedicated to a topical theme – the study of the 20th century vocal chamber music. Here the author, for the first time, worked out the methods of comparative analysis of romances by Moldavian composers set to poems by the great Romanian classic Mihai Eminescu. Special attention is given to the problem of the correlation between the vocal and piano parts as well as to the mutual influence of the compositional and folk means of expressiveness.