Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
MUZICA VOCALĂ A LUI IOAN SCĂRLĂTESCU
ARTICOL

MUZICA VOCALĂ A LUI IOAN SCĂRLĂTESCU

VOCAL MUSIC IN IOAN SCARLATESCU’S WORK

VIORICA IURAŞCU,
lector universitar, doctorandă,
Universitatea “Spiru Haret“, Bucureşti, România

Vocal music in Ioan Scarlatescu’s compositional perspective is an important one; the composer is, in the same time, the author of an impressive poetical creation. That’s why his songs are so romantic and classic, in the same time.