Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
PREZENTAREA LIRICĂ DE CĂTRE DAVID GHERŞFELD ŞI MIHAIL MUNTEAN A EROULUI REVOLUŢIONAR DIN OPERA SERGHEI LAZO
ARTICOL

PREZENTAREA LIRICĂ DE CĂTRE DAVID GHERŞFELD ŞI MIHAIL MUNTEAN A EROULUI REVOLUŢIONAR DIN OPERA SERGHEI LAZO

LYRICAL PRESENTATION BY DAVID GHERSFELD AND MIHAIL MUNTEAN OF THE REVOLUTIONARY HERO FROM THE OPERA SERGHEI LAZO

ELENA NISTREANU,
doctorandă,
Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice


The article is dedicated to a thorough analysis of the leading part from the opera Serghei Lazo by David Ghersfeld and its stage realization by tenor Mihail Muntean.
The main idea of the analyses is the characterization of the hero Serghei Lazo presented through duets and ensembles that demonstrate the upsurge of the young revolutionary. There are a lot of musical examples in the article that justify the musical analysis of the character.
Mihail Muntean as Serghei Lazo is a complex realization of a valuable artist who has had a great impact on the creation of the National Opera Theatre.