Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
SLOVAK MODERN DRAMA SINCE 1960S
ARTICOL

DRAMA SLOVACĂ MODERNĂ ÎNCEPÂND CU ANII ‘60

SLOVAK MODERN DRAMA SINCE 1960S

MILOŠ MISTRIK,
doctor, teatrolog, director,
Institutul de Teatru şi Film, Slovacia, Bratislava

În cartea sa “Teatrul absurdului” (1961) criticul englez de teatru Martin Esslin nu a scris nimic despre contribuţia creatorilor slovaci la fenomenul dezbătut. Doar într-o carte apărută mai târziu “Cronici scurte” (1970), a fost menţionat dramaturgul slovac Peter Karvaš. Oare nu am putea găsi un teatru slovac şi o altă contribuţie la unul dintre cele mai importante curente artistice ale secolului XX? În articolul compus din două părţi (1. Din întunericul anilor ‘50 ; 2. Catifea şi absurd după 1990) autorul caută răspuns la această întrebare.