Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
TRĂSĂTURILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ALE CICLULUI VOCAL DOINE DE LA MAMA DE VLADIMIR ROTARU
ARTICOL

КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНОГО
ЦИКЛА МАМИНЫ ДОЙНЫ ВЛАДИМИРА РОТАРУ

TRĂSĂTURILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ALE CICLULUI VOCAL
DOINE DE LA MAMA DE VLADIMIR ROTARU

COMPOSITION AND DRAMATURGIC PECULIARITIES OF THE VOCAL CYCLE DOINE DE LA MAMA (MOTHER’S MELANCHOLY FOLK SONGS) BY VLADIMIR ROTARU

ЮЛИЯ ТРОЯН,
докторантка,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

În articolul de faţă se analizează cea mai de seamă creaţie vocală de cameră a lui Vladimir Rotaru. În centrul atenţiei autorului se află ciclul vocal „Doine de la mamă” de acest compozitor. Interes deosebit atrage chestiunilor tratării folclorului muzical moldovenesc în opera dată. În special se rezolvă problema unităţii formei ciclice, ca şi particularităţilor specifice ale muzicii analizate de V. Rotaru.

The author analyses the most significant vocal cycle “Mother’s melancholy folk Songs” by Vladimir Rotaru. Special attention is given to the problems of transforming the melodic, rhythmic and textural peculiarities of the main genres of Moldavian folklore, separately tackling the problem of the unity of the cycle form as well as bringing out the specific features of the composer’s vocal music.