Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
VIŢA DE LĂUTARI ŞTEFĂNEŢ LA CONFLUIENŢA TRADIŢIONALULUI ŞI MODERNULUI
ARTICOL

VIŢA DE LĂUTARI ŞTEFĂNEŢ LA CONFLUIENŢA TRADIŢIONALULUI ŞI MODERNULUI

THE DYNASTY OF FIDDLERS ŞTEFĂNEŢ AT THE CONFLUENCE OF TRDITIONAL AND MODERN

NICOLAE SLABARI,
doctorand an. III,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Fiddlers᾿ activity is strongly related to the cultural context of a folk area, becoming its remarkable representatives through their achievements. The dynasty of musicians Ştefăneţ, also left an imprint on the cultural life of the northern area of Moldova; nowadays, representatives of the younger generation, continuing the family tradition, treat folklore in a modern version.

Cuvinte-cheie