Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
C. STERE: O TEMĂ DE PREDILECŢIE ÎN ZIARUL LUMEA NOUĂ
ARTICOL

C. STERE: O TEMĂ DE PREDILECŢIE ÎN ZIARUL LUMEA NOUĂ

C. STERE: A FAVOURITE SUBJECTE IN THE NEWSPAPER THE NEW WORLD

LIDIA TROIANOWSKI,
cercetător ştiinţific superior, doctor,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

The article tackles an understudied period in the creation of C. Stere, a Bessarabian ideologist of “poporanism”, in particular the main aesthetic views of the thinker reflected in the Buchares-based Lumea noua newspaper.