STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
АВТОРСКИЙ ЦИКЛ ГИМНЫ СВЯТОЙ ЛИТУРГИИ СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА ДЛЯ 4Х-ГОЛОСНОГО ЖЕНСКОГО ХОРА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА И ДИРИЖЕРА ВЛАДИМИРА ЧОЛАКА
ARTICOL

Acest studiu se axează pe creaţia corală a compozitorului şi dirijorului din Republica Moldova V. Ciolac. În centrul atenţiei autorului se situează ciclul de autor Imnurile Sfintei Liturghii Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor feminin la 4 voci, scris în conformitate cu canoanele muzicii Bisericii Ortodoxe. Este analizată, în special, forma arhitectonică, la nivel macro- si micro-structural, precum şi specificul interpretării acesteia.
Cuvinte-cheie: compozitori, muzicologi din Republica Moldova, creaţia compozitorilor din Republica Moldova, muzică vocal-corală, genuri ale muzicii religioase, muzică religioasă contemporană, muzică religioasă naţională, muzică corală bisericească, interpretarea muzicii religioase, liturghie, Imnuri Liturgice

This article is focused on the choral creative work of the Moldovan composer and conductor V. Ciolac. Special attention is given to the author’s cycle Hymns of the Holy Liturgy of St. John Chrysostom for a four-voice female choir composed in accordance with Orthodox Church music canons. The author lays emphasis on the musical form at macro and micro structural level, underlining the specifics of its interpretation.
Keywords: composers, musicologists from the Republic of Moldova, Moldovan composers’ works, vocal-choral music, genres of religious music, contemporary spiritual music, national religious music, spiritual choral music, spiritual music performance, Liturgy Hymns