STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
EARLY RECORDINGS OF PIANO PLAYING, CHANGING OF PERFORMANCE STYLE
ARTICOL

In this article I would like to summarise my experiences with the early recordings of piano playing, share my thoughts about their importance and possibly open the door for the reader of a subject that has earned less attention by performing musicians today and which could, in my opinion, help them open new perspectives of understanding and performing music, and enrich their musicianship. The subject can practically affect the work of performing musicians, but it can be meaningful for everyone working in music.
Keywords: early recordings, piano art, performance style, historical musical recordings

Articolul reflectă experiența de lucru a autorului cu înregistrările vechi ale unor interpretări la pian, experiență pe care o împărtășește în speranța focusării atenției muzicienilor asupra importanței acestora, din perspectiva unor noi deschideri spre înțelegerea și interpretarea muzicii, spre îmbogățirea experiențelor de interpretare. Subiectul poate fi util atât muzicienilor-practicieni, cât și tuturor celor interesați de muzică.
Cuvinte-cheie: înregistrări timpurii, arta de interpretare la pian, stil de interpretare, înregistrări documentate istoric