STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
PERSONAJUL SANTUZZA DIN CAVALLERIA RUSTICANA DE PIETRO MASCAGNI ÎN VIZIUNEA INTERPRETATIVĂ A MARIEI BIEȘU
ARTICOL

Santuzza din opera lui Pietro Mascaghi Cavalleria rusticana este un personaj complex, integru, pentru redarea căruia în scenă se solicită interpretei o ințelegere, o pătrundere în specificul conținutului verist și o mare dăruire. Maria Bieșu a creat cu măiestrie artistică, dramaturgică, vocal-interpretativă și, nu în ultimul rând, psihologică, personajul unic și irepetabil al Santuzzei, dând dovadă de o expresivitate muzical-artistică perfectă. Caracterul pasional al personajului a fost reflectat prin culorile vocale inedite ale vocii Mariei Bieșu, dezvăluind-se pluridimensional și armonios starea interioară a Santuzzei. Datorită tehnicii vocale excelente a prima’donnei, a talentului său actoricesc, a fost posibilă redarea profunzimii trăirilor, a stării și a conflictului interior al Santuzzei pe tot parcursul operei, înțelegerea complexității acestui personaj feminin. Interpreta a cucerit prin neobișnuinta eleganță a vocalizelor, prin tehnica filigrană în aria „Voi lo sapete o mamma“. Maria Bieşu posedând cu desăvârșire arta scenică, a ştiut să transmită starea de spirit a personajului, confirmând anume prin acest rol potenţialul său enorm, ca vocalistă, impunându-se și ca o actriță de o forţă dramatică inegalabilă. Cuvinte-cheie: Maria Bieșu, Cavalleria rusticana, Pietro Mascagni, Santuzza, soprano, artă de interpretare vocală, operă

Santuzza from Pietro Mascaghi’s opera Cavalleria Rusticana is a complex, upstanding character which requires a profound understanding, great dedication and penetration into the specifics of the contents from the interpreter. Maria Bieșu succeeded to create a unique and unrepeatable character of Santuzza due to her artistic, unerring feeling of dramaturgy, vocal-interpretative and psychological skills. Her musical-artistic expressiveness can be qualified as perfect. The passionate personality of the main character was reflected by the genuine vocal colours of Maria Bieșu’s voice, revealing in this way Santuzza’s multi-dimensional and harmonious inner state. The complexity of the female character of Santuzza can be understood due to prima’donna’s excellent vocal techniques and her acting talent that deeply reflect Santuzza’s feelings, the state and inner conflict throughout the work. The singer conquers the public by means of her remarkable elegance of vocalizations and the filigree technique in the aria ”Voi lo sapete o mamma”. Possessing extraordinary musical endowments, Maria Bieșu knew how to convey the main character’s spirit and namely by means of this role she testified her enormous potential as a vocalist and proved herself as an actress with unequivocal dramatic force.
Keywords: Maria Bieșu, Cavalleria rusticana, Pietro Mascagni, Santuzza, soprano, vocal art, opera