STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
SPECIFICUL ARTEI DIRIJORALE A LUI SERGHEI LUNCHEVICI
ARTICOL

În prezentul articol este analizată din punct de vedere științific și interpretativ unicitatea artei dirijorale a lui Serghei Lunchevici. Articolul relatează etapele parcurse de S. Lunchevici în urma cărora s-a format specificul artei sale dirijorale inconfundabile și anume îmbinarea dintre cunoștințele căpătate în urma studierii specialității de dirijor simfonic cu aptitudinile «meseriei» de dirijor-lăutar al orchestrei de muzică populară «Fluieraş».
Cuvinte-cheie: S. Lunchevici, arta dirijorală, maniera specifică, dirijor simfonic, dirijor-lăutar, «Fluieraș»

This article presents an analysis of Serghei Lunchevici’s unique art of conducting from a scientific and interpretative point of view. The article states the stages Serghei Lunchevici went through as a result of which he succeeded in creating his own distinct art of conducting – namely a combination of the knowledge he obtained while studying the speciality of symphony orchestra conductor with his natural bent (aptitude) for the profession of Lautar-conductor of the ,, Fluieraş” Folk Music Orchestra
Keywords: Serghei Lunchevici, art of conducting, specific manner, symphony orchestra conductor, lautar conductor, ,,Fluieraş”