STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
ДМИТРИЙ КИЦЕНКО. ДВЕ ПЬЕСЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ДЛЯ СТРУННОГО ОРКЕСТРА: ПОЭТИКА «МУЗЫКИ ДНЯ И НОЧИ»
ARTICOL

Articolul este dedicat creaţiei compozitorului Dmitri Chițenco și prezintă analiza a două piese (din patru) pentru orchestră cu coarde care au apărut în ultimii ani – „Fantasia Diatonica” și „Lux Aeterna”. Aceste două miniaturi au titluri aparte, fiecare reprezentând o idee programatică, ultima conținând și un epigraf bazat pe poezia omonimă a lui K. Slucevski. Ambele piese sunt realizate într-o formă audiovizuală și tratează tematica „muzica zilei și nopții”, ceea ce le unește într-un fel de ciclu – diptic de tablouri audiovizuale. Sub aspect de gen şi concept general, autoarea propune atât ideile proprii cât și opiniile
compozitorului. Analiza concepţiei de imagini este însoțită de investigarea unor metode de dezvoltare muzical-dramaturgică.
Cuvinte-cheie: Dmitri Chițenco, orchestră cu coarde, diptic audiovizual, Fantasia Diatonica, Lux Aeterna, K. Slucevski, idee programatică, formă audiovizuală, muzica zilei și nopții, concept ecologic

This article is dedicated to the creation of Dmitry Kitsenko for string orchestra and presents the analysis of the two pieces of four that have appeared in recent years. These two miniatures have titles, each representing a programmatic idea: Diatonic Fantasy and Lux Aeterna (the last one also has an epigraph based on K. Sluchevsky’s homonymous poetry). Both miniatures also are made in an audiovisual form and deal with a theme of „day and night music” that unites them as a kind of diptych of audiovisual pictures. In aspects of genre and general concept, the author proposes both her own ideas and composer’s views.
The analysis of the image conception is accompanied by the investigation of methods of the musical-dramaturgical development.
Keywords: Dmitry Kitsenko, string orchestra, audiovisual diptych, Diatonic Fantasy, Lux Aeterna, K. Sluchevsky, programmatic idea, audiovisual form, music for the day and night, ecological conception