STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
СПЕЦИФИКА ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СИТУАЦИЯХ: КОНЦЕРТНЫХ, СТУДИЙНЫХ, В УСЛОВИЯХ JAM SESSION
ARTICOL

В предлагаемой статье рассматриваются различные игровые ситуации, в которых джазовый исполнитель реализует свое мастерство: публичное выступление в концерте, запись в студии и участие в jam session. Каждая ситуация имеет свою специфику, свои законы и правила. В статье раскрываются основные особенности игровых ситуаций, их преимущества и недостатки, обращается внимание на то, какое значение они имеют для джазового музыканта, практикующего импровизацию.
Ключевые слова: джаз, импровизация, концертное выступление, студийная запись, jam session

În acest articol sunt abordate diverse situații interpretative în care un muzician de jazz își realizează măiestria: evoluare în public într-un concert, înregistrare într-un studio și participare la jam session. Fiecare situație are propriile sale particularități, propriile legi și reguli. Articolul dezvăluie principalele caracteristici ale diverselor situații interpretative, avantajele și dezavantajele acestora, atrage atenția asupra importanței lor pentru un muzician de jazz care practică improvizația.
Cuvinte-cheie: jazz, improvizație, evoluare în concert, înregistrare în studio, jam session

This article discusses various performance situations in which a jazz artist realizes his skill: a public performance in a concert, recording in a studio and participating in a jam session. Each situation has its own specifics, its own laws and rules.
The article reveals the main features of performance situations, their advantages and disadvantages, draws attention to how important they are for a jazz musician practicing improvisation.
Keywords: jazz, improvisation, concert performance, studio recording, jam session