STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
ARTA CA FENOMEN SOCIO-CULTURAL
ARTICOL

Pe fondalul multiplelor manifestări artistice contemporane conştientizăm, că faimoasele creaţii de artă, de la arhaicele desene parietale în peşterile preistorice până la capodoperele marilor pictori, sculptori şi arhitecţi ai tuturor timpurilor (ca Fidias şi Praxiteles, Rafael şi Michelangelo, Leonardo da Vinci şi Caravaggio, Bernini şi Bramante, Rubens şi Rembrandt, Gaudi şi Le Corbusier, Picasso şi Brâncuşi etc.), au constituit cultura spirituală milenară a societăţii umane.
Cuvinte-cheie: artă, societate, cultură, cultură spirituală, funcţie socială

Against the background of the multiple contemporary artistic manifestations we realize that the famous artistic creations, from the first masterpieces of the prehistoric caves to the great painters, sculptors and architects of all time (like Phidias and Praxiteles, Raphael and Michelangelo, Leonardo da Vinci and Caravaggio, Bernini and Bramante, Rubens and Rembrandt, Picasso and Brâncuşi etc.) constituted the millenary spiritual culture of the human society.
Keywords: art, society, culture, spiritual culture, social function