STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
MOTIVUL PASTORAL ÎN GRAFICA DE CARTE MOLDOVENEASCĂ (1945–2010)
ARTICOL

În creaţia graficienilor moldoveni ilustraţiile cu motiv pastoral se întâlnesc pe tot parcursul anilor 1945-2010. Aceste ilustraţii pot fi divizate în mai multe categorii: portret de ciobănaş cu fluier, portret dublu (masculin şi feminin) pe fondal de peisaj rustic, scene de gen şi compoziţii figurative, inclusiv multifigurative şi nonfigurative, cu peisaj etc. Totodată, toate exemplele de peisaj în ilustraţiile graficienilor autohtoni demonstrează varietatea conceptelor şi principiilor formal-stilistice abordate, nivelul de măiestrie şi tehnică al autorilor atestat la diferite etape istorice. Studiul de faţă oferă una dintre variantele posibile de structurare a imaginilor cu motive pastorale.

Cuvinte-cheie: grafică, carte, ilustraţie, procedeu, tehnică, tendinţă, motiv, pastoral

One can meet illustrations with pastoral motif in the creation of Moldovan graphic artists of the period between 1945-2010.These illustrations can be divided into several categories: a shepherd’s portrait with his pipe, double portrait (male and female) on the background of rustic scenery, genre scenes and figurative compositions, including multifigurative and nonfigurative, with landscape. At the same time, all landscape examples in the illustrations of the native graphic artists demonstrate the variety of formal and stylistic concepts and principles of approach, the level of the authors’ mastery and technique attested
at different historical stages. The present study offers one of the possible ways of structuring pictures with pastoral motifs.
Keywords: graphics, book, illustration, process, technique, trend, motif, pastoral