STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
PARADIGME EVOLUTIVE ALE DESIGNULUI CONTEMPORAN: ASPECTE CONCEPTUALE ESTETICO-FILOSOFICE
ARTICOL

Articolul este dedicat studierii problemei evoluției designului în societatea contemporană, în cadrul căreia designul devine un factor prioritar de progres social. Aria de aplicare a designului este foarte amplă. Autorul realizează o analiză detaliată a designului contemporan și elaborează tipologia designului: designul obiectelor, designul proceselor, designul mediului, designul informațional. Menirea socială a designului în civilizația contemporană constă în protejarea omului și a mediului de
vitalitate umană prin dezvoltarea eco-designului, psiho-designului, etno-designului.
Cuvinte-cheie: design, societate contemporană, evoluție, tipologie, progres social

The article is devoted to the study of the problem of the design evolution. In contemporary society, the design becomes a primary factor of social progress. The field of application of design is very ample. The author provides a detailed analysis of contemporary design and develops the following typology of design: objects design, process design, environmental design, information design. The mission of design in contemporary civilization is the protection of the human being and environment of human vitality through the development of eco-design, psycho-design, ethnic-design.
Keywords: design, contemporary civilization, evolution, social progress, typology