STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
PENTRU CINE CERCETEAZĂ CEI CE CERCETEAZĂ TEATRUL?
ARTICOL

Studiul de faţă încearcă un posibil răspuns la întrebarea: pentru cine cercetează cei ce cercetează teatrul? Aparent, în mediul universitar, cele mai rezonabile răspunsuri sunt legate de subiecţii asupra cărora se îndreaptă întreaga noastră preocupare: studenţii! Sunt studenţii parteneri în activităţile de cercetare ale profesorilor sau doar beneficiari ai cercetării? Sau şi una, şi alta?! Este cercetarea, în interiorul unei comunităţi academice, una „împreună cu” sau strict „pentru” studenţi?!
Studiul oferă şi un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte cercetarea deschisă.
Cuvinte-cheie: cercetare, teatru, Godot

The present study tries to elaborate a possible answer to the question: whom do those who carry out theatre studies research for? Apparently, in the academic environment, the most reasonable answers concern the subjects towards whom our entire concerns are directed: the students! Are the students partners in the professors’ research activities or only beneficiaries of the research? Or both?! Is research, within an academic community, one ‘together with „or strictly for the students?! The study
offers also an example of good practice concerning open research.
Keywords: research, theatre, Godot

Cuvinte-cheie