STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
TEHNICA ȘI TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE DE INTERPRETARE ALE DANSULUI PASSO DOBLE
ARTICOL

În articol este descrisă istoria și dezvoltarea Passo Doble – unicului dans de origine spaniolă din programul obligatoriu de dansuri latino-americane din cadrul competițiilor sportive. Sunt dezvăluite caracteristicile tehnice, muzicale și de interpretare, sunt identificate trăsăturile distinctive ale dansului, prin care acesta se deosebește de celelalte dansuri incluse în programele competițiilor sportive.
Cuvinte-cheie: Passo Doble, dans spaniol, toreadorul, dans sportiv, dansuri latino-americane

This article describes the characteristics, history and evolution of the Passo Doble dance, which is included in the compulsory program of Latin American dances at sporting events and it is the only one whose origin is connected with Spain. The author reveals its musical, performing and technical characteristics and identifies its distinctive features from other dances included in the program of sports competitions.
Keywords: Passo Doble, Spain dance, toreador, sports dance, Latin American dances