STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
МАРИЯ ЧЕБОТАРИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ БЕРЛИНА И ДРЕЗДЕНА (ИЗ ХРОНИКИ ЭМИГРАНТСКОЙ ПРЕССЫ)
ARTICOL

В статье содержится информация о начальном периоде творческого пути выдающейся певицы и актрисы первой половины ХХ в. Марии Чеботари, связанном с ее участием в культурных мероприятиях русской колонии в Берлине и Дрездене. Сведения были почерпнуты из серии эмигрантских газет того времени, которые старались правдиво осветить или анонсировать выступления артистки. Данный материал служит не только заполнением пробелов в биографии певицы, но и доказательством органичной принадлежности М. Чеботари к русскому миру Германии на протяжении почти десятка лет.
Ключевые слова: Мария Чеботари, Берлин, Дрезден, газеты, русский мир, эмиграция, концерты

Articolul conţine informaţii despre primii paşi în cariera profesională a strălucitei cântăreţe şi actriţe din prima jumătate a secolului XX, Maria Cebotari, când dânsa a participat la evenimentele culturale ale diasporei ruse din Berlin şi Dresda. Atestările au fost colectate dintr-un şir de ziare ale emigranţilor acelor vremuri, pe paginile cărora s-a încercat, în mod veridic, să fie comentate sau anunţate concertele cu participarea artistei. Acest material serveşte nu numai pentru completarea lacunelor din biografia Mariei Cebotari, ci şi dovedeşte apartenenţa organică a artistei la „Lumea Rusă” a Germaniei timp de aproape un deceniu.
Cuvinte-cheie: Maria Cebotari, Berlin, Dresda, ziare, „Lumea Rusă”, emigraţie, concerte

The article contains information about the first steps in the professional career of Maria Cebotari – a brilliant singer and actress of the first half of the 20th century, when she participated in the cultural events of the Russian Diaspora in Berlin and Dresden. The information of this kind was collected from a number of emigrants’ newspapers of that time, on the pages of which they tried to comment truthfully or announce the concerts with the participation of M. Cebotari. This material serves not only to fill in the gaps in her biography, but also proves that M. Cebotari had organically belonged to the „Russian World” of Germany for almost ten years.
Keywords: Maria Cebotari, Berlin, Dresden, newspapers, Russian world, emigration, concerts