STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
CENTENAR GLEB CIAICOVSCHI-MEREŞANU: MEMORII
ARTICOL

Cartea „Memorii” conţine o parte din materialele relatate în manuscrisul maestrului Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Chiar
dacă este un text cu conţinut autobiografic, lucrarea este valoroasă sub aspect documentar, cuprinzând evenimente istorice şi
culturale din perioada anilor ’20-’80 ai sec. XX. De asemenea, sunt menţionate personalităţi ale culturii naţionale care au activat
în acele timpuri. Memoriile au fost editate cu ocazia centenarului de la naşterea maestrului Gleb Ciaicovschi-Mereşanu
‒ muzicolog, profesor, folclorist, regizor, cercetător, animator al vieţii culturale etc.
Cuvinte-cheie: Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, „Memorii”, cultură naţională, moştenire documentară

The book „Memoirs” contains some of the material found in the manuscript of master Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Even
if it is a text with autobiographical content, the work is valuable due to its documentary nature, encompassing historical and
cultural events from the 20s to the 80s of the twentieth century. The text also mentions key personalities within the national
cultural scene of that time. The „Memoirs” were edited on the occasion of the centenary since the birth of Gleb Ciaicovschi-
Mereşanu, who was a musicologist, teacher, folklorist, director, researcher and animator of the cultural life etc.
Keywords: Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, „Memories”, national culture, documentary heritage