STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
ÎN SEMN DE OMAGIU INTERPRETEI ŞI PEDAGOGULUI LARISA ŞULGA-VICHILU
ARTICOL

Articolul este un omagiu adus interpretei şi profesoarei de canto Larisa Şulga-Vichilu (1940-2017), care a adus un aport considerabil la dezvoltarea culturii şi pedagogiei muzicale naţionale. Absolventa Institutului de Stat al Artelor „Gavriil Musicescu” din Moldova, a evoluat cu succes pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet din Chişinău, interpretând partidele principale de mezzo-soprană în opere din repertoriul universal. Şi-a început cariera pedagogică cu studenţii de la specialitatea Canto academic, însă cea mai rodnică activitate a desfăşurat-o la catedra Muzică uşoară şi jazz a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Discipolii Larisei Şulga-Vichilu activează cu succes atât pe scenele din Republica Moldova cât şi pe cele din alte ţări ale lumii, devenind laureaţi şi diplomaţi ai concursurilor şi festivalurilor naţionale şi internaţionale, vedete ale muzicii uşoare autohtone. Unii dintre ei se manifestă şi în calitate de cadre didactice, continuând tradiţiile pedagogice ale profesoarei lor.
Cuvinte-cheie: canto de estradă şi jazz, impostarea vocii, Larisa Şulga-Vichilu, metodica predării, mezzo-soprano

The article is a tribute to the vocal performer and teacher Larisa Şulga-Vichilu (1940-2017) who made a significant contribution to the development of national culture and music pedagogy. The graduate of the „Gavriil Musicescu” State Institute of Arts from Moldova, successfully worked on the stage of the Chisinau National Opera and Ballet Theater, performing the main mezzo-soprano parts from the universal opera repertoire. She started her teaching career with students from the academic singing specialty, but her most fruitful activity was at the Pop and Jazz Music Department of the Academy of Music, Theater and Fine Arts. Larisa Şulga-Vichilu’s disciples are successfully performing both on the stages in the Republic of Moldova and in other countries of the world, becoming laureates and diploma winners of national and international competitions and festivals, stars of the local pop music. Some of them also manifest themselves as teachers, continuing the pedagogical traditions of their mentor.
Keywords: pop and jazz singing, voice setting, Larisa Şulga-Vichilu, vocal teaching method, mezzo-soprano