STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
MIKHAIL SECHKIN: CREATIVE PORTRAIT
ARTICOL

The present article reflects the milestones in the life and artistic career of the exceptional conductor, pianist and professor, Master of Arts, People’s Artist of the Republic of Moldova, Mikhail Vasilyevich Sechkin. The author reveals M. Sechkin’s essential contribution to the growth and consolidation of the national symphony and opera conducting traditions and, last but not least, to the musical education, being an inspiring promoter of professional classical music. In essence, the purpose of this article is to shed light on the multilateral and prodigious activity of the maestro by emphasizing his great influence and defining his role in developing and fostering music in the Republic of Moldova.
Keywords: Mikhail Vasilyevich Sechkin, opera and symphonic conducting, piano performing art, musical education

Articolul dat vizează momentele cruciale care au marcat viaţa şi cariera artistică a distinsului dirijor, pianist şi profesor, Maestru în Artă, Artist al Poporului din Republica Moldova, Mihail Vasilievici Secichin. Autorul descrie aportul substanţial pe care l-a adus M. Secichin în formarea şi consolidarea tradiţiilor naţionale în arta dirijorală simfonică şi de operă şi, nu în ultimul rând, în pedagogia muzicală, fiind promotorul muzicii academice de înaltă calitate. În esenţă, articolul tinde să pună în lumină activitatea prolifică multilaterală a maestrului, reliefând influenţa şi rolul definitoriu al acesteia în dezvoltarea şi promovarea artei muzicale în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: Mihail Vasilievici Secichin, dirijat simfonic şi de operă, arta interpretării pianistice, pedagogia muzicală