STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
БАРСЕЛОНА ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ И МОНСЕРРАТ КАБАЛЬЕ КАК ОБРАЗЕЦ ДУЭТА В СТИЛЕ CLASSICAL CROSSOVER
ARTICOL

Статья посвящена проявлению в вокальном дуэте стиля classical crossover – одного из популярных направлений в современной музыкальной культуре. Предметом исследования стал известный дуэт Барселона в исполнении звезды мировой поп-музыки Фредди Меркьюри и королевы оперной сцены Монсеррат Кабалье. В работе рассматриваются особенности поэтического содержания, музыкального языка и композиции песни, а также характер диалогического взаимодействия участников дуэта.
Ключевые слова: classical crossover, бельканто, вокальный дуэт, Барселона, Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье

Articolul este dedicat manifestării în duetul vocal a stilului classic crossover – una dintre cele mai populare tendinţe în cultura muzicală modernă. În vizorul autorului se află celebrul duet Barcelona, interpretat de starul-pop mondial Freddie Mercury şi regina scenei de operă Montserrat Caballé. Lucrarea examinează conţinutul poetic, limbajul muzical şi compoziţia cântecului, precum şi caracterul interacţiunii de dialog a participanţilor la duet.
Cuvinte-cheie: classical crossover, belcanto, duet vocal, Barcelona, Freddie Mercury, Montserrat Caballé

The article is devoted to the manifestation of one of the most popular trends in modern musical culture in the vocal duet of the style of classical crossover. The subject of the study was the famous Barcelona duet performed by the world pop star Freddie Mercury and the queen of the opera stage Montserrat Caballé. The paper examines the poetic content, the musical language and composition of the song, as well as the nature of the dialogical interaction of the duet participants.
Keywords: classical crossover, belcanto, vocal duet, Barcelona, Freddie Mercury, Montserrat Caballé