STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
ROLUL CULORII ÎN SCENOGRAFIA FILMULUI DE FICŢIUNE
ARTICOL

Gama coloristică, în sens dramaturgic, are un rol semnificativ în generarea substanţei emotive, în psihologia perceperii discursului cinematografic. De aici – şi rolul important al creaţiei pictorului-scenograf, care propune dramaturgia şi temperatura gamei coloristice ca părţi constitutive ale stării psihologice şi ritmului întregului film. În linii generale, activitatea pictorului-scenograf într-un film de ficţiune include gândirea şi construirea decorului, „regizarea” culorii, luminii şi altor elemente ce vor ,,deservi” creativ dramaturgia filmului, dinamica caracterologică, contextul timpului etc.
Cuvinte-cheie: scenografie, culoare, tonalitate, lumină, psihologie, emoţie, gamă de culoare

The color palette, from the dramaturgical viewpoint, has a significant role in generating the emotive substance in the psychology of cinema speech perception. Here from follows the importance of the painter-scenographer’s creation who proposes the dramaturgy and temperature of the color palette as constitutive parts of the psychological condition and the rhythm of the whole film. In general, the activity of a scenographer in a fiction film includes the design and construction of the scenery, the “direction” of color, light and other elements which will creatively “serve” the film dramaturgy, the characterological dynamics, time context etc.
Keywords: scenography, color, tone, light, psychology, emotion, palette of colors