STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
THE USE OF ADVANCED TECHNOLOGIES ON THE THEATRE STAGE IN THE LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES
ARTICOL

New computer technologies began to penetrate the European stage in the middle of the 1990 s. The article focuses on the analysis of the process of introducing virtual and augmented reality into the structure of the stage work. The author points out the forms of interconnection of virtual scenographic elements with the traditional visual image at various stages of development of innovative technologies on the theatre stage.
Keywords: theatre, performance, technology, innovation, stage design

Noile tehnologii computerizate au început să apară pe scena europeană la mijlocul anilor 1990. În articolul ce urmează se acordă o atenţie deosebită analizei procesului de transpunere a realităţii virtuale şi complementare în structura operelor scenice. Autorul scoate în evidenţă formele de interacţiune a elementelor scenice virtuale cu imaginea vizual-tradiţională la diferite etape de dezvoltare a tehnologiilor inovatoare pe scena teatrală.
Cuvinte-cheie: teatru, spectacol, tehnologie, inovaţie, scenografie