STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
TROMPETIŞTI CELEBRI AI EPOCII SWINGULUI ŞI CONTRIBUŢIA LOR LA ISTORIA JAZZULUI MONDIAL
ARTICOL

Trompeta ocupă un loc de frunte în muzica de jazz, atât în calitate de instrument solistic cât şi ca membru al ansamblurilor şi orchestrelor. Mulţi trompetişti celebri au adus o contribuţie importantă în evoluţia jazzului universal. În articolul de faţă este întreprinsă o succintă caracterizare a activităţii şi a stilului interpretativ al celor mai de vază trompetişti ai swingului din anii ’30-’40 ai sec. XX: Henry „Red” Allen, James „Bubber” Miley, Charles Melvin „Cootie” Williams, Rex Stewart, Roy Eldridge, Bunny Berigan, Harry James, Clark Terry.
Cuvinte-cheie: trompetă, cornet, jazz, swing, big band

The trumpet occupies a leading position in jazz music, both as a solo instrument and as a member of ensembles and orchestras. Many famous trumpeters have made an important contribution to the evolution of universal jazz. This article presents a brief characterization of the activity and the interpretative style of the most prominent trumpeters of the swing from the ’30s- 40s of the 20th century: Henry „Red” Allen, James „Bubber” Miley, Charles Melvin „Cootie” Williams, Rex Stewart, Roy Eldridge, Bunny Berigan, Harry James, Clark Terry.
Keywords: trumpet, cornet, jazz, swing, big band