STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
ТВОРЧЕСТВО ЛИ БАО ЙИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦЗЯНЬЧЖИ
ARTICOL

Статья посвящена рассмотрению вопросов влияния традиционного творчества на современное искусство. На примере китайских вырезок из бумаги – цзяньчжи, показано как традиционные темы и приёмы работы с материалом используются в творчестве современных авторов. Ли Бао Йи является известной художницей, которая создаёт концептуальные работы на тему взаимовлияния природы, технологий и современного урбанизированного социума.
Ключевые слова: цзяньчжи, традиции, современное искусство, выставкa

Articolul de mai jos investighează domeniile de influenţă ale creativităţii tradiţionale asupra artei contemporane. În baza exemplelor tehnicii decupării din hârtie jianzhi, se demonstrează cum pot fi aplicate temele şi tehnicile tradiţionale în creaţia artiştilor contemporani. Printre aceştia se află şi Li Bao Yi, pictoriţă japoneză consacrată, care îşi realizează lucrările conceptuale axate pe tematica interacţiunii dintre natură, tehnologie şi aspectul modern al urbanizării.
Cuvinte-cheie: jianzhi, tradiţie, artă contemporană, expoziţie

The article below investigates the areas of influence of traditional creativity on contemporary art. Based on the examples of the jianzhi paper cutting technique, it is demonstrated how  traditional themes and techniques can be applied in the creation of contemporary artists. Among them is Li Bao Yi, a well-known Japanese painter, who creates her conceptual works focused on the theme of the interaction between nature, technology and the modern aspect of urbanization.
Keywords: jianzhi, traditions, contemporary art, exhibition