STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
THE IMPORTANCE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS GUIDED BY THE PROFESSOR AT UNIVERSITY
ARTICOL

The evolution of the educational system started in the last decade of the 20th century. It requires shifting the emphasis of the educational process towards student-centered learning. The organization of independent activity of students is the process and the result of an interaction between a teacher and students in creating conditions for successful advancement of students to a higher level of this activity while constantly reducing external and strengthening internal control over the process and the result of this activity. Now the role of independent work has grown so much that it has to be specially planned.
Keywords: educational system, student-centered learning, independent work, higher education, personality of each student, self-development, motivation

Evoluţia sistemului educaţional a început în ultimul deceniu al secolului XX. Acest lucru necesită schimbarea accentului procesului educational către învăţarea centrată pe student. Organizarea activităţii independente a studenţilor este un proces şi rezultatul interacţiunii dintre profesor şi studenţi în crearea condiţiilor de avansare reuşită a studenţilor la un nivel mai înalt al acestei activităţi, reducând, în acelaşi timp, controlul extern şi intern asupra procesului şi a rezultatelor acestei activităţi. În prezent, rolul muncii independente a crescut atât de mult încât trebuie planificat în mod special.
Cuvinte-cheie: sistem educaţional, învăţare centrată pe student, muncă independentă, învăţământ superior, personalitatea fiecărui student, dezvoltarea de sine, motivaţia