STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
PROIECTUL ȘTIINȚIFIC INSTITUȚIONAL PATRIMONIUL MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA (FOLCLOR ŞI CREAŢIE COMPONISTICĂ): ACTUALIZARE, SISTEMATIZARE, DIGITALIZARE (2015–2019)
ARTICOL

Proiectul instituțional de cercetare Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare s-a desfășurat în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice între anii 2015–2019 și reprezintă o contribuție importantă în dezvoltarea activităților de salvgardare a patrimoniului național imaterial, adusă de o echipă de cercetători, specialiști în domeniu. Articolul conține o largă trecere în revistă a activităților desfășurate și a realizărilor științifice obținute în cadrul proiectului.
Cuvinte-cheie: documentarea patrimoniului național, patrimoniul muzical din Republica Moldova, folclor, creație componistică

The institutional research project „The Musical Heritage of the Republic of Moldova (folklore and composers’ works): updating, systematizing, digitizing” was developed between 2015–2019 at the Academy of Music, Theater and Fine Arts and represents an important contribution to the development of various activities of safeguarding the national immaterial patrimony, realized by a team of scholars and researchers in this field. The article presents a wide review of the activities carried out and the scientific results obtained within the project.
Keywords: documentation of national patrimony, the musical patrimony from the Republic of Moldova, folklore, compositional creation