STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
CONTRIBUȚIA CONSTRUCTORILOR DE NAI LA AFIRMAREA INSTRUMENTULUI ÎN CONTEMPORANEITATE
ARTICOL

Prezența naiului în viața muzicală contemporană trezește un interes deosebit pentru cercetare. Acest instrument cu origini străvechi a fost „redescoperit” în a doua jumătate a secolului XX. Astăzi naiul e un instrument solistic cu o sonoritate deosebit de bogată, cu un timbru inconfundabil și posibilități tehnice avansate, în spațiul românesc fiind inclus în componența formațiilor de muzică tradițională și în orchestre de folclor. A fost preluat, practic, în toate genurile existente în cultura muzicală contemporană, inclusiv muzica rock și jazz etc. Articolul vizează contribuția esențială, în acest proces, a unor constructori de nai care, începând cu anii 60 ai secolului XX și până în prezent au perfecționat în mod radical acest instrument, oferindu-i posibilități tehnice și acustice nebănuite. Printre aceștia cei mai importanți se numără pionierii Liubomir Iorga și Petre Zaharia (Republica Moldova, anii 1960–1970) și continuatorii tradiției Grigore Covaliu (Republica Moldova), Ion Preda-tatăl și Ionuț Preda-fiul (România).
Cuvinte-cheie: arta de construcție a naiului, Grigore Covaliu, Ion Preda, Ionuț Preda, Petre Zaharia, Liubomir Iorga

The panpipe in contemporary musical life is of particular interest to research. This instrument of ancient origins was „rediscovered” in the second half of the 20th century. Today the panpipe is a solo instrument with a very rich sound, with an unmistakable timbre and advanced technical possibilities, in the Romanian space being included in the composition of traditional music groups and folk orchestras. It has been virtually taken over in all genres existing in contemporary musical culture, including rock and jazz music, etc.
The article refers to the essential contribution, in this process, of panpipe makers who, since the 60s of the twentieth century, have radically perfected this instrument, giving it unforeseen technical and acoustic possibilities. Among the most important ones are the pioneers Liubomir Iorga and Petre Zaharia (Republic of Moldova, 1960–1970) and the followers of the tradition Grigore Covaliu (Republic of Moldova) and Ion Preda (father) and Ionut Preda (son) (Romania).
Keywords: the art of manufacturing the panpipe, Grigore Covaliu, Ion Preda, Ionuț Preda, Petre Zaharia, Liubomir Iorga