STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
APORTUL SOLIȘTILOR VOCALIȘTI AI ORCHESTREI DE MUZICĂ POPULARĂ FLUIERAȘ CONDUSĂ DE S. LUNCHEVICI ÎN PROMOVAREA CULTURII MUZICALE NAȚIONALE PE PLAN INTERNAȚIONAL
ARTICOL

Prezentul articol se referă la arta de interpretare și activitatea soliștilor vocaliști ai orchestrei de muzică populară „Fluieraș” condusă de renumitul muzician Serghei Lunchevici, artist al poporului din URSS, numele căruia astăzi îl poartă Filarmonica Națională din Republica Moldova. În centrul atenției autorului stau cei patru soliști cântăreți — Tamara Ciobanu, Gheorghe Eșanu, Nicolae Sulac și Zinaida Julea — care au adus un aport incontestabil în propagarea culturii muzicale naționale și a folclorului basarabean pe cele mai prestigioase scene de pe întreg mapamondul.
Cuvinte-cheie: Serghei Lunchevici, orchestra Fluieraș, cântăreți, soliști, cântec popular, repertoriu, turneu artistic

This article refers to the performing art and artistic activities of the vocalist soloists of the famous orchestra of popular music «Fluieraș» led by the renowned musician Sergei Lunchevici, People’s Artist of the USSR. Today, the National Philharmonic of the Republic of Moldova bears his name. The article is focused on four singers — Tamara Ciobanu, Gheorghe Esanu, Nicolae Sulac and Zinaida Julea — that brought an incontestable contribution to the spread of national musical culture and Bessarabian folklore on a worldwide scale.
Keywords: Serghei Lunchevici, „Fluieraș”, singers, soloists, folk song, repertoire, artistic tours