STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
VOCALISTE CONSACRATE DE TALIE INTERNAȚIONALĂ ÎN ROLURILE FEMININE CENTRALE DIN OPERELE VERISTE
ARTICOL

În acest articol vom analiza modul de tratare de către diferite vocaliste consacrate a rolurilor feminine centrale din operele veriste. Vom evidenția anumite particularități ale vocilor și, în special, tipul de voce falcon, care presupune anume interpretarea diferitor roluri feminine din operele veriste precum „Tosca” de G. Puccini, „Cavalleria rusticana” de P. Mascagni, „Fedora” de U. Giordano sau „Adriana Lecouvreur” de F. Cilea. Vom analiza prestația unor cântărețe cum sunt Anna Netrebko, Angela Gheorghiu, Maria Guleghina, Elena Obrazțova, Maria Bieșu.
Cuvinte-cheie: voce, mezzosoprano, soprano, voce falcon, verism, operă, interpretare, personaje feminine

In this article we will analyze how different renowned vocalists treat the central female roles in veristic works. We will highlight certain particularities of the voice, and especially the type of falcon voice, which involves the interpretation of different female roles in veristic operas such as „Tosca” by G. Puccini, „Fedora” by U. Giordano or „Adriana Lecouvreur” by Cilea. We will analyze the performance of such singers as Ana Netrebko, Angela Gheorghiu, Maria Guleghina, Elena Obraztsova, Maria Bieșu.
Keywords: voice, mezzo-soprano, soprano, falcon voice, verism, opera, interpretation, female characters