STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
TRADITIONAL AND INNOVATIVE APPROACHES TO THE PIANO SONATA IN THE CREATION OF COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE BORDERLINE OF THE 20TH-21ST CENTURIES
ARTICOL

In the present article the author reviews the piano sonatas penned by national composers on the borderline of the 20th-21st centuries. On the basis of the Piano Sonata by A. Fyodorova, the Sonata-Fantasia by V. Zagorsky, the Sonata-Improvisation by V. Rotaru and De Sonata Meditor by G. Ciobanu, one can disclose the principal tendencies of development of the genre referring to strengthening the individualization of treating the artistic concept of each composition, as well as to a growing interest in modern composition techniques. The choice of the analyzed sonatas was determined by the fact that the above-mentioned pieces are now firmly established in both the educational and competition repertoire of the undergraduate, graduate and doctoral students of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts of the Republic of Moldova as well as in the local pianists’ concert practice. The inference is drawn that, during the respective period, composers tend to write one-part compositions and treat the sonata concept freely.
Keywords: sonata for piano, composers from the Republic of Moldova, sonata form

În articolul respectiv autorul cercetează sonata pentru pian din creaţia compozitorilor autohtoni de la hotarul secolelor XX-XXI. În baza Sonatei pentru pian de A. Fiodorova, Sonatei-fantezie de V. Zagorschi, Sonatei-improvizaţie de V. Rotaru şi De sonatei meditor de G. Ciobanu, se relevă tendinţele principale în dezvoltarea genului, legate de intensifi carea individualizării ideii artistice în fi ecare lucrare şi de creşterea interesului pentru tehnicile componistice contemporane. Alegerea sonatelor a fost condiţionată de includerea acestora în repertoriul didactic şi de concurs al studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova, în practica concertistică a pianiştilor locali. Se ajunge la concluzia că, în perioada indicată, se tinde spre compoziţii monopartite şi spre tratarea liberă a conceptului de sonată.
Cuvinte-cheie: sonata pentru pian, compozitori din Republica Moldova, forma de sonată