STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ТЕАТР В ИНТЕРНЕТЕ: ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ
ARTICOL

В статье автор рассматривает новые формы существования театрального спектакля в Интернете. Уточняется содержание терминов «трансляция», «запись трансляции», «трансляция записи», «адаптация/экранная версия». Автор описывает и анализирует театрально-экранный эксперимент, проведенный в социальной сети Facebook 1 апреля 2020 г. Киевским театром «Актер». Спектакль «Мегеры» по пьесе Д. Нигро «Горгоны» был презентован в условиях карантинной самоизоляции при помощи платформы видеосвязи Zoom: актеры находились в своих помещениях и общались друг с другом через экран.
Ключевые слова: трансляция, адаптация, театр онлайн, киевский театр «Актер», спектакль «Мегеры»

În acest articol autorul cercetează formele noi de existenţă ale spectacolului teatral pe Internet. Se specifi că conţinutul termenilor: „difuzare”, „înregistrarea difuzării”, „difuzarea înregistrării”, „versiunea adaptare/ecranizare”. Autorul descrie şi analizează experimentul teatral de ecran realizat la 1 aprilie 2020 de teatrul „Actor” din Kiev pe reţeaua de socializare Facebook. Spectacolul „Vulpile” după piesa „Gorgonele” de D. Nigro a fost prezentat în condiţii de autoizolare în carantină, folosind platforma de comunicare video Zoom: actorii se aflau la distanţă şi comunicau între ei prin intermediul ecranului.
Cuvinte-cheie: difuzare, adaptare, teatru online, teatrul „Actor” din Kiev, spectacolul „Vulpile”

In the present article, the author considers the new forms of theatrical performance on the Internet. The content of the terms “broadcast”, “recording a broadcast”, “broadcast recording”, adaptation/screen version” is being specifi ed. The author describes and analyzes a theater-screen experiment conducted on the social network Facebook on April 1, 2020 by the Kyiv “Actor” Theater. The performance “The Vixens” based on the play by D. Nigro „The Gorgons” was presented under quarantine self-isolation conditions using the Zoom video communication platform: the actors were in their premises and communicated with each other through the screen.
Keywords: broadcast, adaptation, online theater, the Kyiv “Actor” Theater, the play „The Vixens”