STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
„DRAMA” AND „POST-DRAMA”: CHANGE OF PARADIGM
ARTICOL

The purpose of the article is to review some aspects of reforming the historical framework, the prerequisites and prospects for the development of European theater art. The attempt to consider the evolution of theater as a natural cyclical process of myth transformation through the phase of dramatic form constitutes a reasonable addition to the theory of the German scientist H.-T. Lehmann.
Keywords: drama, post-drama, post-dramatic theater, theatrical art, theater studies

Scopul articolului este de a trece în revistă câteva aspecte teoretice ale reformei cadrului istoric, ale premiselor şi perspectivelor dezvoltării artei teatrale europene. Încercarea de a urmări evoluţia artei teatrale ca un proces ciclic natural de transformare a mitului prin faza unei forme dramatice constituie o completare rezonabilă la teoria cercetătorului german H.-T. Lehmann.
Cuvinte-cheie: dramă, post-dramă, teatru post-dramatic, artă teatrală, studii de teatru