STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
PURTĂTORI DE FOLCLOR DIN SATELE TRANSNISTRENE: REPERTORIUL DE CÂNTEC PROPRIU-ZIS (ÎN BAZA PROPRIILOR INVESTIGAŢII PE TEREN)
ARTICOL

Articolul este dedicat purtătorilor de folclor autentic din stânga Nistrului şi repertoriului liric vocal colectat de autor în cadrul investigaţiilor pe teren din această subzonă. Printre cei mai importanţi colportori înregistraţi în colecţia autorului sunt Liubov Prodius (1932-2017) din satul Nezavertailovca, raionul Slobozia, şi Maria Zbârnea din satul Goian, raionul Dubăsari (n. 1950). De asemenea, au fost vizate şi melodii din repertoriul unor ansambluri etnofolclorice. Repertoriul prezentat poate fi grupat pe plan muzical în mai multe straturi, în special, stratul vechi şi stratul nou, contemporan. Tematica poetică cuprinde cele mai diverse teme şi motive, de la cele de dragoste la cele de glumă, de pahar, de război ş.a. Articolul conţine mai multe exemple muzicale.
Cuvinte-cheie: cântec propriu-zis, subzonă folclorică nistreană, repertoriu folcloric contemporan, expediţie folclorică

The article is focused on some important folklore bearers from the left side of the Dniester River and their lyrical vocal repertoire collected by the author, during his field research in several villages from this subzone. The most important singers, registered in the author’s collection, are Liubov Prodius (born in 1932) from Nezavertailovca, Slobozia, and Maria Zbârnea (born in 1950) from Goian, Dubăsari. There were also presented melodies from the repertoire of several ethno-folklore ensembles.
The presented repertoire could be grouped, from the musical point of view, in several layers, especially the old layer and the new contemporary ones. The poetic subjects include the most diverse themes and motifs, from those of love to those of jokes, war, table songs and many others. The article includes some musical examples.
Keywords: actual song, the folk subzone of the Dniester River, contemporary folk repertoire, folkloric field research