STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
CLAVIER MUSIC BY J.A. BENDA FROM THE RAZUMOVSKYS’ MUSIC COLLECTION
ARTICOL

The contemporary composers’ limited knowledge of the musical culture of the second half of the 18th and the first half of the 19th centuries has led to the fact that in the repertoire of students there is a uniformity and standard in the performance of famous composers and their works of this period. The holding of a number of educational exhibitions by the staff of the leading libraries of the Czech Republic and Ukraine revealed a large layer of musical culture of hitherto unknown works and their authors, especially from the Razumovskys’ music collection. Th e diffi culty in reading the musical text in old keys did not become an obstacle to mastering this musical literature.
Of particular note are Georg Benda’s Six Sonatas for Clavier. Interest is aroused not only by the comprehension of this work, but also by the personality of the composer, the era and the style of interpretation. The author strongly recommends including the composition of G. Benda Six Sonatas for Clavier into the educational repertoire of musical educational institutions.
Keywords: clavier, harpsichord, piano, sonata, style, creative activity

Cunoştinţele limitate ale compozitorilor contemporani în domeniul culturii muzicale din a doua jumătate a secolului XVIII – prima jumătate a secolului XIX au dus la apariţia unei uniformităţi şi standardizări în repertoriul studenţilor vizavi de interpretarea operelor compozitorilor renumiţi din acea perioadă.
Organizarea unui şir de expoziţii instructiv-educative de către personalul unor biblioteci prestigioase, cum sunt cele din Cehia sau Ucraina, a scos în vileag mai multe aspecte ale culturii muzicale ale unor opere necunoscute până acum, în special, ale acelora din colecţia de note muzicale ale familiei Razumovski. Difi cultatea în lecturarea textului muzical într-o modalitate arhaică nu a constituit un impediment în valorifi carea literaturii de note muzicale. În acest sens, merită să menţionăm cele şase Sonate pentru pian ale compozitorului Georg A. Benda. Un interes deosebit prezintă nu numai perceperea acestei opere, dar şi a stabilirii personalităţii autorului, a epocii şi stilului său de interpretare. Autorul recomandă includerea celor şase Sonate pentru pian ale compozitorului Georg A. Benda în repertoriul educaţional al instituţiilor de învăţământ muzical.
Cuvinte-cheie: claviatură, clavecin, pian, sonată, stil, creativitate