STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
DOUĂ PARTITURI ASCUNSE DE REGIMUL COMUNIST: CÂNTAREA BASARABIEI ȘI MOARTEA EROULUI DE PAUL CONSTANTINESCU
ARTICOL

Paul Constantinescu a avut încă din tinereţe legături strânse cu muzicienii din Basarabia şi Bucovina. În anul 1936, tipărea la Cernăuţi, prin grija prietenilor săi Liviu Rusu şi Paul Streinul, la tipografi a Mitropolitului Silvestru, lucrarea Costea, pe versuri de G. Coşbuc. În acelaşi an, tot la Cernăuţi, avea loc cea de-a doua audiţie a Liturghiei în stil psaltic, iar în 1939 este programată în acelaşi oraş prima audiţie a Simfonietei.Comunicarea de faţă aduce în prim-plan două lucrări compuse de Paul Constantinescu în anul 1941, când Mareşalul Ion Antonescu a decretat, prin ordinul de la 22 iunie, intrarea României în război. Animat de puternice sentimente patriotice, compozitorul scrie în câteva zile două lucrări: cantata Moartea eroului şi poemul pentru orchestră Cântarea Basarabiei. Dacă, în anii comunismului, cele două lucrări s-au păstrat bine ascunse în arhivele UCMR, ele au fost redate circuitului cultural după evenimentele din 1989. Cântarea Basarabiei a fost publicată în anul Centenarului Marii Uniri de către Editura Muzicală din România.
Cuvinte-cheie: Paul Constantinescu, Basarabia, Moartea eroului, Cântarea Basarabiei, Liviu Rusu, lucrări interzise, perioada comunistă

Paul Constantinescu had close ties with musicians from Bassarabia and Bucovina from a young age. In 1936 he published in Cernăuţi the work” Costea”, on lyrics by George Coşbuc, with the support of his friends Liviu Rusu and Paul Streinul, at the Mitropolitan Silvestru’s Priningt House. In the same year, the second performance of the” Liturghia în stil psaltic” („Liturgy in Psaltic Style”) also took place in Cernăuţi, and in 1939 the first performance of the Sinfonietta was held in the same city. This paper brings to the fore two works composed by Paul Constantinescu in 1941, the year when Marshal Ion Antonescu signed the June 22nd decree that marked Romania’s entry into the war. Animated by strong patriotic emotions, the composer wrote, in a few days, two works: the cantata „Moartea eroului” (Death of the Hero) and the symphonic poem” Cântarea Basarabiei” (Singing to Bassarabia). If during the communist regime, the two works were kept well hidden in the archives of the Romanian Union of Composers and Musicologists, they were recovered for the cultural circuit aft er the events of 1989. „Cântarea Basarabiei” was published in the year of the Great Union Centenary at the Music Publishing House in Romania.
Keywords: Paul Constantinescu, Bassarabia, Moartea eroului, Cântarea Basarabiei, Liviu Rusu, forbidden compositions, communist regime