STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
MUSIC FOR PIANO BY VICTORIA POLEVA IN THE CONTEXT OF UNDERSTANDING THE COMPOSER’S STYLE
ARTICOL

The article analyses the characteristic features specific to the style of Victoria Poleva. In the given article, the composer’s work named „Music for Piano” is considered in the context of the intellectual, aesthetic and performing perception of the genre. The author of the article emphasizes the significant role of the principles of programming, theatricality and plasticity in the composer’s work. Furthermore, the author carefully examined the exclusivity and relevance of the composer’s concept in creating music.
Keywords: V. Poleva, contemporary art, piano, interpretation, theatricality

Articolul analizează particularităţile caracteristice ale stilului componistic al Victoriei Poleva. Creaţia „Muzică pentru pian” este studiată în contextul percepţiei intelectuale, estetice şi interpretative a genului muzical. Autoarea pune accent pe rolul semnificativ al principiilor programatic, teatral şi plastic în creaţia compozitoarei. De asemenea, este investigată şi subliniată unicitatea şi actualitatea convingerilor exprimate de autor în creaţia muzicală.
Cuvinte-cheie: V. Poleva, artă contemporană, pian, interpretare, teatralitate