STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA FACTORILOR DE RISC SUICIDAR
ARTICOL

De-a lungul istoriei, actele suicidale au şocat fi e prin brutalitatea cu care au fost comise, fi e prin cauze determinante, de cele mai multe ori, absurde. Încercările de a explica decizia de a recurge la acest gest – suprimarea propriei vieţi ca formă extremă de auto-agresiune – a preocupat specialişti din diferite domenii. În lume, suicidul înregistrează în fiecare an aproximativ un milion de oameni. Anual, aproape 10-20 de milioane de oameni au tentative suicidale. Adevăratul număr de sinucideri este, probabil, mult mai mare, deoarece unele decese sunt considerate şi înregistrate ca accidente. La nivel global, sinuciderea reprezintă cea de-a opta cauză de deces la bărbaţi şi cea de-a şaisprezecea cauză de deces la femei, iar în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 10-24 de ani sinuciderea constituie cea de-a treia cauză de deces.
Cuvinte-cheie: suicid, tentativă de suicid, coronavirus,COVID-19, pandemie, factori de risc suicidar, stres, depresie, sănătate mintală

In the course of history, the suicidal acts have shocked either by the brutality with which they were committed or by the causes, mostly absurd, that determined them. The attempts to explain the decision to resort to such a gesture – to put an end to one’s own life as a supreme form of self- aggression – have been the concern of specialists from different areas. Suicide in the world registers nearly one million people yearly. About 10-20 million people have suicidal attempts every year. The real number of people committing suicide is probably much higher, because some of the death shave been considered and recorded as accidents. In the world, suicide is the eighth cause of death in man and the sixteenth in women, and among the people between the ages of 10 and 24, suicide is the third cause of death.
Keywords: suicide, suicidal attempt, coronavirus, COVID-19, pandemic, suicidal risk factors, stress, depression, mental health