STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
PRELUDIUL ŞI FUGA ÎN SOL MINOR PENTRU ORGĂ DE J.S. BACH ÎN INTERPRETARE LA ACORDEON
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.04

Articolul este dedicat problemelor de interpretare la acordeon a transcripţiei unei creaţii de factură polifonică din literatura universală – Preludiul şi fuga în sol minor, BWV 535, de J. S. Bach, scrisă în original pentru orgă. Transcripţia pentru acordeon este una din soluţiile principale de completare a repertoriului pentru acest instrument, iar potenţialul şi calităţile polifonice ale acordeonului sunt binecunoscute. Astfel, transpunerile pentru acordeon ale creaţiilor polifonice de pe originalele de orgă sunt utilizate extrem de frecvent în programele didactice şi concertistice. Transcripţia propusă spre cercetare a fost realizată de autorul articolului dat.
Cuvinte-cheie: artă de interpretare la acordeon, J.S. Bach, Preludiu şi fugă, orgă

The article is dedicated to the peculiarities of interpreting on the accordion the transcription of a polyphonic creation from universal literature – Prelude and Fugue in G minor, BWV 535, by J. S. Bach, written originally for the organ. The transcription for accordion is one of the main ways to enrich the repertoire for this instrument, and the potential and polyphonic qualities of the accordion are well-known. Thus, accordion transpositions of polyphonic creations from organ originals are used extremely frequently in the teaching and concert programs. The transcription proposed for research was made by the author of this article.
Keywords: the art of accordion performance, J.S. Bach, Prelude and Fugue, organ