STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
ARTA TEXTILĂ CONTEMPORANĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.25

În secolul XX în domeniul artei textile au loc manifestări expoziţionale ce determină schimbări majore în atitudinea artiştilor şi a publicului faţă de obiectul artistic textil bidimensional sau tridimensional. Arta textilă a cunoscut de-a lungul evoluţiei sale transformări şi momente de cotitură, în acord cu tendinţele şi stilurile artistice dominante ale timpului. De la primele manifestări în forma consacrată – obiect decorativ bidimensional realizat din fibre textile în tehnici specifice de ţesere – şi până în prezent arta textilă a pendulat pe rând între statutul de artă de prim rang şi artă aplicată, fiind strâns legată de meşteşugul ţesutului care adesea a precedat-o.
Cuvinte-cheie: artă textilă, artă contemporană, tapiserie, pâslă, broderie, fibre textile, bidimensional

In the twentieth century, in the field of textile art there were exhibition events that caused major changes in the attitude of artists and the public towards the two-dimensional or three-dimensional textile art object. Throughout its evolution, the textile art has undergone transformations and turning points, in line with the dominant artistic trends and styles of the time. From the first manifestations in consecrated form, that of a two-dimensional decorative object made of textile fibers in specific weaving techniques, and until now it has oscillated one after the other between the status of first-rate art and applied art, being closely linked to the craft of weaving that preceded it.
Keywords: textile art, contemporary art, tapestry, felt, embroidery, textile fibers, two-dimensional